Ceny služeb

A. Běžné překlady:
Šj – Čj od 300,- Kč za běžný text; pro agentury dle domluvy
Čj – Šj od 450,- Kč
Příplatek za expresní zpracování: 50 %
B. Soudně ověřené překlady (orientačně, odvislé od druhu zakázky):
Šj – Čj od 450,- Kč; pro agentury dle domluvy
Čj – Šj od 500,- Kč
Revize přeloženého textu s připojením tlumočnické doložky: 150,- Kč
Ceny vč. cen soudních překladů jsou orientační. Každá zakázka je jedinečná a podle toho se stanovuje náročnost překladu, provede se odhad rozsahu výsledného textu a kalkulace.
U běžných překladů jsou ceny stanoveny za 1 normostranu textu (NS). Přesná cena je vždy odvislá od charakteru textu a termínu. Uplatňuji stanovení ceny překladu i dle počtu slov zdrojového textu dle tarifů Jednoty tlumočníků a překladatelů. Výslednou částku Vám sdělím na vyžádání po obdržení textu emailem.
Výpočet normostránek (1 NS = 1 800 znaků včetně mezer)
C. Tlumočení:
dle rozsahu, místa tlumočení a domluvy
D. Průvodcovská činnost:
dle domluvy
Webdesign by Bc. Jan Kopal ©2008 Bertex.cz s. r. o.   Právní poradna     AVG'S AWARD-WINNING PROTECTION! AVG Anti-Virus 2013 - Save $8!