Španělština

Soudní překlady

Tlumočení s ověřením

Průvodce ve španělštině

-------------------------------------------------------------------

Španělštinu jsem studovala po ukončení VŠE na státní jazykové škole, dále v 2-letém programu na PF UK (JASPEX – jazyková a speciální příprava expertů do zahraničí), na jazykové škole podniku zahraničního obchodu STROJIMPORT Praha a praxi získanou dlou­ho­le­tým pracovním i soukromým pobytem ve Španělsku (vč. Kanárských a Baleárských ostrovů) jsem završila zkouškou nejvyšší úrovně Instituto Cervantes.

Lingvistické vzdělání jsem absolvovala rovněž na FF UK Praha absolutoriem 3-letého studia germanistiky. Od r. 2007 provádím na základě jmenování soudním tlumočníkem rovněž ověřené překlady v jazyce španělském.

Canarias.png; 10 kiB


Tenerife.png; 10 kiB

Skládání slibu znalců, tlumočníků a překladatelů před ministrem spravedlnosti:

juramento de promesa de perritos, interpretes y traductores ante el Ministro de Justicia

juramento de promesa de perritos, interpretes y traductores ante el Ministro de Justicia

juramento de promesa de perritos, interpretes y traductores ante el Ministro de Justicia

vlajky.png; 10 kiB
Webdesign by Bc. Jan Kopal ©2008 Bertex.cz s. r. o.