Španělština

Soudní překlady

Tlumočení s ověřením

Průvodce ve španělštině

-------------------------------------------------------------------

Španělštinu jsem studovala po ukončení VŠE na státní jazykové škole, dále v 2-letém programu na PF UK (JASPEX – jazyková a speciální příprava expertů do zahraničí), na jazykové škole podniku zahraničního obchodu STROJIMPORT Praha a praxi získanou dlou­ho­le­tým pracovním i soukromým pobytem ve Španělsku (vč. Kanárských a Baleárských ostrovů) jsem završila zkouškou nejvyšší úrovně Instituto Cervantes.

Lingvistické vzdělání jsem absolvovala rovněž na FF UK Praha absolutoriem 3-letého studia germanistiky. Od r. 2007 provádím na základě jmenování soudním tlumočníkem rovněž ověřené překlady v jazyce španělském.

foto.jpg; 10 kiB
Webdesign by Bc. Jan Kopal ©2008 Bertex.cz s. r. o.    AVG'S AWARD-WINNING PROTECTION! AVG Anti-Virus 2013 - Save $8!