Španělština

Soudní překlady

Tlumočení s ověřením

Průvodce ve španělštině

Výuka španělštiny (také po Skype)

Dobrý den, toto je doplnění k původnímu webu, jehož aktualizaci z důvodu (dočasného?) pozastavení služeb připravuji.

Pro zobrazení nabídky přejděte prosím na dolní část stránky.

Jmenuji se Miloslava Duřtová a tento web původně vznikl za účelem nabídky překladatelsko-tlumočnických služeb ze  španělštiny včetně překladů soudních (ověření soudního tlumočníka „s kulatým razítkem“), průvodcovských služeb pro španělsky hovořící turisty a výuky jazyků (španělštiny a češtiny pro cizince). V současnosti poskytuji pouze některé z těchto služeb. V případě zájmu o soudní překlad ze španělštiny mne kontaktujte emailem. K mé praxi:

Žila (a pracovala) jsem řadu let na dvou z Kanárských ostrovů (Gran Canaria a zejména Tenerife), kde jsem jako jedna z prvních delegátek a delegátů cestovních kanceláří, zejména tehdy největší české cestovní kanceláře CK Fischer, ukazovala českým (i jiným) občanům přírodní krásy těchto ostrovů a způsob života jejich obyvatel a řešila a vyřešila množství jejich problémů během pobytu v zahraničí (a že jich bylo v první polovině 90. let, kdy se na mě obraceli jazykově zcela nevybavení a někdy i cestovatelsky nezkušení lidé s každou maličkostí!). Byla jsem styčným důstojníkem mezi klientem a českou cestovkou a místní agenturou, busovým a trajektovým dopravcem, hotelem, půjčovnou aut, Policií, zubařem, nemocnicí, lokálními firmami či prodejci všeho možného, taxikářem, letištním personálem. Vedle role organizátorské, informační a tlumočnické jsem často byla i zdatným psychologem v situacích, kdy se mi podařilo udělat z klienta nespokojeného klienta nadšeného a cestovce ho tak zachránit. Pod rukama mi prošly tisíce spokojených klientů. Tato různorodá praxe mi přinesla kontakty a vize, jakým směrem se budu ubírat poté, co  mě už tolik nebudou potřebovat synové, kteří se mezitím narodili česko-kanárským rodičům. Život však nechtěně nabral jiné obrátky a tak se role honorární konzulky, role zprostředkovatelky poznávání dvou jiných částí světa a kultur pro Čechy i Kanářany a role spoluorganizátorky zájezdů pro  sportovní týmy a dětské domovy ujaly jiné osoby, mé následovnice, což je přirozené a je to dobře a já jim přeji, ať se jim v tom daří a ať raději převažují ty příjemné situace a momenty.

K tomuto ráji na zemi jsem si zachovala i po  návratu do ČR zejména citové, ale i praktické vazby a proto ráda zprostředkuji či  zajistím zájemcům o cestování (ať už kolektivům či  individuálním jedincům), zájemcům o výuku španělského jazyka v tom nejpřirozenějším prostředí či  zájemcům o bydlení a koupi vlastní nemovitosti na Kanárských ostrovech tuto možnost. V případě zájmu mne kontaktujte.

-------------------------------------------------------------------

Španělštinu jsem studovala po ukončení VŠE na státní jazykové škole, dále v 2-letém programu na PF UK (JASPEX – jazyková a speciální příprava expertů do zahraničí), na jazykové škole podniku zahraničního obchodu STROJIMPORT Praha a praxi získanou dlou­ho­le­tým pracovním i soukromým pobytem ve Španělsku (vč. Kanárských a Baleárských ostrovů) jsem završila zkouškou nejvyšší úrovně Instituto Cervantes.

Lingvistické vzdělání jsem absolvovala rovněž na FF UK Praha absolutoriem 3-letého studia germanistiky. Od r. 2007 provádím na základě jmenování soudním tlumočníkem rovněž ověřené překlady v jazyce španělském. Jsem členkou, příp. ex-členkou profesních organizací jako je Jednota tlumočníků a překladatelůKomora soudních tlumočníků ČR.

foto.jpg; 10 kiB
Webdesign by Bc. Jan Kopal ©2008 Bertex.cz s. r. o.    AVG'S AWARD-WINNING PROTECTION! AVG Anti-Virus 2013 - Save $8!