Ceny služeb

A. Běžné překlady:
B. Soudně ověřené překlady:
Každá zakázka je jedinečná a podle toho se stanovuje náročnost překladu, provede se odhad rozsahu výsledného textu a kalkulace.
U běžných překladů jsou ceny stanoveny za 1 normostranu textu (NS). Přesná cena je vždy odvislá od charakteru textu a termínu. Uplatňuji stanovení ceny překladu i dle počtu slov zdrojového textu dle tarifů Jednoty tlumočníků a překladatelů. Předběžnou částku Vám ráda sdělím na vyžádání po obdržení textu emailem.
Výpočet normostránek (1 NS = 1 800 znaků včetně mezer)
C. Tlumočení:
dle rozsahu, místa tlumočení a domluvy
D. Průvodcovská činnost:
dle domluvy
Webdesign by Bc. Jan Kopal ©2008 Bertex.cz s. r. o.